ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

ΟΑΕΔ: Αλλαγές σε κάρτα ανεργίας και προγράμματα απασχόλησηςΝέους όρους ως προς την διατήρηση της ιδιότητας του ανέργου και των επιδομάτων για όσους συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, φέρνει στο «τραπέζι» ο ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του ανέργου και να λαμβάνουν το επίδομα τακτικής ανεργίας που πιθανά δικαιούνται εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
  • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για 4 μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μηνο πριν την έναρξη του προγράμματος
  • Δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός 10 ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2
  • Να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Σημειώστε:
  1. Οι άνεργοι που δεν πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις διαγράφονται για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα και έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στο μητρώο ανέργων με την ολοκλήρωση του προγράμματος
  2. Καλούνται όσοι συμμετείχαν ή συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και είχαν διαγραφεί από το μητρώο ανέργων να προσέλθουν στον ΟΑΕΔ από 18/07/2018 έως 15/10/2018 και να υποβάλουν αίτηση αποκατάστασης της συνέχειας της ανεργίας τους από την ανωτέρω διαγραφή καθώς και την καταβολή τυχόν επιδόματος ανεργίας που δικαιούνται.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου