ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Κύπρος: άμεσες προσλήψεις μηχανικώνΤην πρόσληψη μηχανικών παραγωγής κινεί ο όμιλος Unilever, για το τμήμα της Λευκωσίας (Unilever PMT Ltd).

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:
  • Βελτιστοποίηση της λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού
  • Διάγνωση, αντιμετώπιση προβλημάτων και βελτιώσεις σχεδιασμού.

Προσόντα:
  • Ανώτερο δίπλωμα τουλάχιστον σε δύο από τους κλάδους: μηχανική, ηλεκτρική ή οργάνωση και έλεγχος
  • Γνώση τόσο των διοικητικών μέσων όσο και των διαδικασιών παραγωγής
  • Τουλάχιστον 3 έτη σχετικής εργασιακής εμπειρίας
  • Άριστη χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Ισχύουσα άδεια οδήγησης.

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Ωράριο: Πλήρες

Γλώσσα: Ελληνικά, Αγγλικά

Προθεσμία: 25/07/2018

E-mail: Andreas.Charalambous@Unilever.com

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κ. Andreas Charalambous 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου