ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Ενισχύεται η μοριοδότηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων
Στη Βουλή για διαβούλευση βρίσκεται το σ/ν του υπ. Παιδείας για τις αλλαγές στην εκπαίδευση, όπου μεταξύ των διατάξεων βρίσκονται και αλλαγές στη μοριοδότηση διπλωμάτων.

Η πρόταση νόμου Μαρτίου, που βρίσκεται πλέον σε τελικές συζητήσεις υλοποίησης, επιφέρει τις εξής αλλαγές στην επιστημονική συγκρότηση:
  • Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 4 μονάδες
  • Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 μονάδες
  • Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ.: 3 μονάδες
  • Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2 μονάδες
  • Η σωρευτική κατοχή τίτλων σπουδών των υποπεριπτ. ββ΄ έως και εε΄ αξιολογείται κατ’ ανώτατο όριο με 6 μονάδες
  • Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για διορισμό ή μετάταξη δεν μοριοδοτείται. Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ / ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ)
  • Γνώση ΤΠΕ B΄ Επιπέδου: 1 μονάδα
  • Γνώση ξένων γλωσσών: 1,50 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,80 μονάδες. Οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου δεν μοριοδοτούνται σύμφωνα με την παρούσα υποπερίπτωση

β) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,40 μονάδες. Οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μοριοδοτούνται για την πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 με 0,80 μονάδες, ενώ για τη γνώση και τρίτης ξένης γλώσσας του ίδιου επιπέδου μοριοδοτούνται με 0,40 μονάδες

Ολόκληρη η ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου