ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018

Τα πλεονεκτήματα για τους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔΌλα τα ωφελήματα που μπορούν να αποσπάσουν οι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, καταγράφει, επικαιροποιεί και αποσαφηνίζει ο Οργανισμός, με απόφασή του που δημοσιεύτηκε –υπό τη μορφή ΦΕΚ- στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Ανοίξτε το επισυναπτόμενο ΦΕΚ για να διαβάσετε τις μεθόδους «κλειδιά» που χρησιμοποιεί ο ΟΑΕΔ για την ενίσχυση όλων των ανέργων.

Σημαντικό: Στις υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ προς τους δικαιούχους, μεταξύ άλλων, είναι:
  • Να παρέχει στον άνεργο πρόσβαση σε κενές θέσεις εργασίας που είναι σε θέση να υποδείξει ο Οργανισμός σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Να παρέχει στον άνεργο πρόσβαση σε ποιοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Να παρέχει στον άνεργο πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές και ευνοϊκές ρυθμίσεις υποχρεώσεων, στο πλαίσιο της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής
  • Να αναζητεί και να συγκεντρώνει τις προσφερόμενες από τις επιχειρήσεις θέσεις εργασίας με σκοπό την υπόδειξη και τοποθέτηση εγγεγραμμένων στο Μητρώο του ανέργων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου