ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Οι πρώτες 200 προσλήψεις σε φορέα του υπ. ΠολιτισμούΞεκίνησε η διαδικασία προσλήψεων 1.314 υπαλλήλων σε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 7μηνη σύμβαση εργασίας.

Ο χρόνος ανεργίας, η εμπειρία και οι κοινωνικές ιδιότητες (πολυτεκνία, τριτεκνία, αριθμός ανήλικων τέκνων) κρίνουν τον διορισμό.

Ήδη, εκδόθηκε η πρώτη προκήρυξη, για την πρόσληψη 200 υπαλλήλων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών

Σημειώστε ότι:
  1. Για την ειδικότητα των Ημερησίων Φυλάκων (ΔΕ) απαιτείται δίπλωμα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων»
  2. Για την ειδικότητα των Νυχτοφυλάκων (ΔΕ) απαιτείται δίπλωμα ειδικότητας «Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας»

Προθεσμία

Σε επικοινωνία μας με το φορέα, μας ανέφεραν ότι η δεκαήμερη προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει να "τρέχει" αμέσως μετά την δημοσίευση της προκήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες. 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-9225114.

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Μακρυγιάννη 2-4, Τ.Κ. 11742, Αθήνα (υπόψη κ. Γεωργίας Σεπετή ή κ. Κοσσυφίδη Κωνσταντίνου).
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου