ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

38 προκηρύξεις με θέσεις εργασίας σε όλη τη χώραΤριάντα οκτώ διαγωνισμούς έχουν στην διάθεσή τους υποψήφιοι δεκάδων επαγγελματικών κατηγοριών.

Τα σημεία – «κλειδιά» ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:
  1. Για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ καθοριστικό ρόλο έχουν ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, η γνώση ξένων γλωσσών και η προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης
  2. Για την κατηγορία ΔΕ «μετρούν», εκτός από το βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών, η εμπειρία, ο χρόνος ανεργίας και ο αριθμός των ανήλικων τέκνων
  3. Για την κατηγορία ΥΕ βαρύτητα έχουν οι κοινωνικές ιδιότητες, (πολύτεκνος, τρίτεκνος, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) και ο χρόνος ανεργίας.

Αξιοποιήστε τα ενεργά links, δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες και καταθέστε, άμεσα, αίτηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου