ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Γεωπόνοι στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν


Στην πρόσληψη τριών γεωπόνων προχωρά το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στην Κηφισιά. 

Θα υπογραφούν συμβάσεις έως τις 30 Μαρτίου 2020, με δυνατότητα ανανέωσης. 

Τα αντικείμενα των θέσεων έχουν ως εξής: 

«Διερεύνηση μοριακών αλληλεπιδράσεων φυτοπαθογόνων οργανισμών με τα φυτά ξενιστές τους» (1 θέση) 

«Συμμετοχή στον πειραματισμό και τη βιοπληροφορική/στατιστική ανάλυση μελετών αλληλεπιδράσεων φυτών με επιβλαβείς οργανισμούς και φυτοπροστατευτικά προϊόντα» (1θέση) 

«Εφαρμογές συνεστιακής μικροσκοπίας στη μελέτη των μηχανισμών άμυνας των φυτών και στον προσδιορισμό βιοδεικτών τοξικότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων» (1 θέση) 

Η υποβολή των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται στις 15 Φεβρουαρίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη διεύθυνση του φορέα, με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης … » 

Πληροφορίες: Τμήμα Διοικητικού Ινστιτούτου, Στ. Δέλτα 8, Τ.Κ 145 61 Κηφισιά. Επικοινωνία: 2108 18 02 55 ή e.pantazi@bpi.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου