ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Διαγωνισμός στο σεμινάριο: Management - Marketing - Ανθρώπινο δυναμικό (κλήρωση 21/2/18 και ώρα 20:00)
Tο Κέντρο Σεμιναρίων Αθηνών το οποίο είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 (κωδ. αδείας: 2101561), ανακοινώνει διαγωνισμό με σκοπό την παροχή υποτροφίας σε έναν τυχερό που θα
παρακολουθήσει εξ΄αποστάσεως (με σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση) και απολύτως ΔΩΡΕΑΝ το σεμινάριο: Management - Marketing - Ανθρώπινο δυναμικό.
Σημαντικό! Όλοι οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού (εκτός του νικητή της κλήρωσης που θα παρακολουθήσει απολύτως δωρεάν το σεμινάριο), κερδίζουν μεγάλη έκπτωση που ξεπερνά το 50% από την αρχική τιμή, προκειμένου να παρακολουθήσουν αν το επιθυμούν, το σεμινάριο.
Όροι συμμετοχής:
  • Μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό όλοι όσοι ενδιαφέρονται, αρκεί να είναι από 18 ετών και άνω
  • Δεν απαιτείται εγγραφή και δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση.
  • Ο νικητής της κλήρωσης (σε περίπτωση που δεν μπορεί ή δεν θέλει να παρακολουθήσει το σεμινάριο ο ίδιος), μπορεί να μεταβιβάσει σε όποιο πρόσωπο επιθυμεί την υποτροφία του.
  • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό μόνο μία φορά. Τα αποτελέσματα των συμμετοχών συγκεντρώνονται σε υπολογιστικό φύλλο όπου ελέγχονται οι διπλοεγγραφές και αποκλείονται οι διπλές, τριπλές κ.ο.κ. συμμετοχές από την κλήρωση.
  • Τελευταία ημερομηνία για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η 21η Φεβουαρίου 2018 και ώρα 16:59. Στις 21/2/18 και ώρα 17:00 θα αφαιρεθεί η παρακάτω φόρμα (όπου οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν τα στοιχεία τους) και μέχρι τις 19:00 θα αναρτηθούν σε αρχείο pdf στην παρούσα σελίδα τα ονοματεπώνυμα όλων των συμμετεχόντων (τα 5 πρώτα γράμματα από τα επώνυμα και το πρώτο γράμμα από τα ονόματα) καθώς και οι αύξοντες αριθμοί τους. 
  • Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην κληρωτίδα που εμφανίζεται παραπάνω, στις 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 20:00.
  • Όταν ολοκληρωθεί η κλήρωση και αναδειχθεί ο τυχερός, θα ανακοινωθεί στην παρούσα σελίδα ο αύξων αριθμός της συμμετοχής του τυχερού νικητή καθώς και το επώνυμο με το πρώτο γράμμα από το όνομά του. (π.χ: ΤΑΧΜΑΝΙΔΟΥ Ε. με αύξοντα αριθμό 224). Επίσης θα αναρτηθεί και το βίντεο της κλήρωσης.
  • Οι όροι της συμμετοχής θεωρούνται υποχρεωτικοί και όλοι οι συμμετέχοντες θεωρείται αυτονόητο ότι τους έχουν αποδεχθεί. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου