ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις εργασίας σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας! Δείτε τις ειδικότητες!


Νέες θέσεις εργασίας ανοίγουν στο δημόσιο αφού απεστάλησαν στα κατωτέρω Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη
επικουρικού προσωπικού, στους ακόλουθους κλάδους/ειδικότητες:

α) Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. κλάδου 112)
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (κωδ. κλάδου 129)
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. κλάδου 206)
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (κωδ. κλάδου 211)
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305)
ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. κλάδου 317)
ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ (κωδ. κλάδου 401)


β) Στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. κλάδου 109 )
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (κωδ. κλάδου 203 )
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. κλάδου 305)
Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από τα αρμόδια Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.23565/28.03.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.


Περισσότερες πληροφορίες στη διαδρομή: www.asep.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου