ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Έπαθλο 1000 ευρώ για την καλύτερη ερευνητική εργασία


Η εταιρία Raymetrics προσφέρει 1.000 ευρώ, ως έπαθλο, για την καλύτερη ερευνητική εργασία, που εκπονήθηκε από μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες, τον τελευταίο χρόνο, με θέμα την παρατήρηση του περιβάλλοντος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Το έπαθλο απευθύνεται σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψηφίους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων

Η ερευνητική εργασία θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό από 30 Μαρτίου 2017 έως 30 Μαρτίου 2018.
Το θέμα της ερευνητικής εργασίας πρέπει να σχετίζεται με καινοτόμες τεχνικές παρατήρησης παραμέτρων της ατμόσφαιρας.

Για να δηλώσετε υποψηφιότητα στείλτε e-mail στην διεύθυνση awards@raymetrics.com.

Η αίτησή σας θα πρέπει να συνοδεύεται από:
  1. Περίληψη της εργασίας, μέχρι 500 λέξεις, όπου θα περιγράφονται πώς καλύπτονται τα τρία κριτήρια αξιολόγησης,
  2. ερευνητική εργασία,
  3. Επιστολή από τον επιβλέποντα καθηγητή, όπου θα προτείνεται η ανωτέρω εργασία για το βραβείο.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Μαρτίου 2018, ενώ θα τις αξιολογήσει επιτροπή, που θα αποτελείται από προσωπικό ελληνικών ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και από εκπρόσωπο της εταιρίας.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:
  • Επιστημονική αρτιότητα της εργασίας (40%)
  • Πρωτοτυπία του αντικειμένου ή/και της μεθοδολογίας (20%)
  • Πρακτικές εφαρμογές της εργασίας(40%).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου