ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Έτοιμες οι προκηρύξεις για 588 στη Δικαιοσύνη και 103 στο Δημόσιο


Έτοιμες δύο νέες προκηρύξεις για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε όλη τη χώρα.

Το ΑΣΕΠ ολοκλήρωσε την προετοιμασία των διαγωνισμών και αναμένεται να σταλούν – πιθανότατα εντός της εβδομάδας - για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Πρόκειται για τις προκηρύξεις:
 1. 588 μονίμων θέσεων στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ και απόφοιτους Λυκείου και ΙΕΚ. Σύμφωνα με την προκήρυξη, θα προσληφθούν σωφρονιστικοί υπάλληλοι, γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, υπάλληλοι φύλαξης και προσωπικό φρούρησης.
  Για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και το προσωπικό φρούρησης, τίθεται όριο ηλικίας και το κριτήριο του αναστήματος. Η τελική επιλογή θα γίνει αφού διεξαχθούν αθλητικές δοκιμασίες και ψυχοτεχνικά τεστ.
  Οι ενδιαφερόμενοι για θέσεις ιατρών, θα πρέπει να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, άδεια χρήσης τίτλου γενικής ιατρικής, να έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου και να είναι μέλη ιατρικών συλλόγων.
  Για τους νοσηλευτές, είναι απαραίτητη η άδεια άσκησης επαγγέλματος και η ιδιότητα του μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Στους διοικητικούς «μετράει» η εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών και χρήσεις Η/Υ.
 2. 103 μονίμων υπαλλήλων σε διάφορους φορείς, κυρίως στην ΕΥΔΑΠ. Θα προσληφθεί, μόνο, προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Τη «μερίδα του λέοντος» στην κατανομή των θέσεων λαμβάνει η ΕΥΔΑΠ (90 προσλήψεις) και ακολουθούν ο Οίκος του Ναύτου, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρκαλείου και η Διώρυγα Κορίνθου.
  Τα κριτήρια που κάνουν την διαφορά στην κατηγορία ΥΕ είναι: 1. Αριθμός ανήλικων τέκνων, 2. Χρόνος ανεργίας, 3. Εμπειρία, 4. Ηλικία.
  Δυνατότητα συμμετοχής στον νέο διαγωνισμό έχουν οι απόφοιτοι τριταξίου Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980.

Οι αιτήσεις για τις δύο προκηρύξεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στον κόμβο του ΑΣΕΠ, όταν προσδιορισθεί η προθεσμία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου