ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Ζητούνται τεχνικοί δικτύων στην Ε.Ε.

Τα προσόντα, οι προθεσμίες, τα ωράρια και τα e-mails αποστολής βιογραφικώνO Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (ΙΝΕΑ), θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσλαμβάνει τεχνικούς υποστήριξης δικτύων ΙΤ και επικεφαλής έργου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020".

Το πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία καλύπτει την περίοδο 2014-2020 και υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020".

1) Προσόντα τεχνικού υποστήριξης:
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Δίπλωμα ή πτυχίο στο πεδίο της Πληροφορικής
 • Τουλάχιστον 6 χρόνια προϋπηρεσίας
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση μιας γλώσσας της Ε.Ε. και εξοικείωση με τη χρήση δεύτερης
 • Εξοικείωση στη χρήση Microsoft Windows
 • Πολίτης κράτους – μέλους της Ε.Ε.

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: 23/02/2018

Γλώσσα: Οιαδήποτε γλώσσα της Ε.Ε. και Αγγλική

Διάρκεια σύμβασης: 2 έτη με προοπτικές ανανέωσης

Αίτηση μέσω της πλατφόρμας του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων(ΙΝΕΑ), ΕΔΩ

2) Προσόντα επικεφαλής έργου ''H2020'':
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Δίπλωμα ή πτυχίο στην ηλεκτρολογία, στις τηλεπικοινωνίες ή στη μηχανολογία
 • Προεπιλογή στη μόνιμη διαδικασία επιλογής CAST της Ε.Ε.
 • Επαγγελματική εμπειρία στην διαχείριση έργου
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση μιας γλώσσας της Ε.Ε. και εξοικείωση με την χρήση δεύτερης (κατά προτίμηση Γερμανικά ή Γαλλικά)
 • Πολίτης κράτους – μέλους της Ε.Ε.

Ωράριο: Πλήρες

Προθεσμία: 23/02/2018

Γλώσσα: Μητρική και οιαδήποτε γλώσσα της Ε.Ε.

Διάρκεια σύμβασης: 1 +1 έτος με προοπτική μόνιμης σύμβασης

Αίτηση μέσω της πλατφόρμας του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων(ΙΝΕΑ), ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου