ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Μεταπτυχιακό στα «Πληροφοριακά Συστήματα»

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά μέχρι τις 22 ΙανουαρίουΣε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο "Πληροφοριακά Συστήματα, που υλοποιούν τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεποστημίου Μακεδονίας.

Στο διατμηματικό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ καθώς και πτυχιούχοι των ΤΕΙ.

Η ταυτότητα του προγράμματος:

Αντικείμενο: «Πληροφοριακά Συστήματα»

Δίδακτρα: 2.850 ευρώ

Διάρκεια: 18 μήνες

Προθεσμία: Έως 22/01/2018

Επικοινωνία: 2310-891514


Σημείωση: Παρέχεται μία (1) υποτροφία για το Α΄ Εξάμηνο σπουδών και μία (1) υποτροφία για το Β΄ Εξάμηνο σπουδών, με βάση την επίδοση και την βαθμολογία στα μαθήματα του αντίστοιχου εξαμήνου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου