ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Έξι υπάλληλοι με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ


Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΔΠΘ συγκέντρωσε έξι συμβάσεις μίσθωσης έργου του Ινστιτούτου Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ. Στους
παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τις συμβάσεις αυτές: 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου